SOP


Berikut adalah SOP terkait Ujian Komprehensif, Seminar, dll.

1. SOP Seminar Tinjauan Pustaka

2. SOP Penetapan Pembimbing Tugas Akhir

3. SOP Seminar Rencana Tugas Akhir

4. SOP Seminar Tugas Akhir

5. SOP Ujian Komprehensif

6. SOP Ujian Sidang Skripsi